Łożyska igiełkowe poprzeczne

 

Łożyska igiełkowe poprzeczne    Łożyska igiełkowe poprzeczne mają małą wysokość przekroju a jednocześnie dużą zdolność do przenoszenia obciążeń. Łożyska tej grupy konstrukcyjnej wykonywane są w bardzo licznych odmianach wymiarowych i konstrukcyjnych. Podstawowe rodzaje tych łożysk to: pełne łożysko z obu bieżniami, łożysko z jedną bieżnia, oraz złożenie igiełkowe składajcie sie z igiełek i koszyka.
Łożyska bez pierścienia wewnętrznego ( z jedną bieżnią na pierścieniu zewnętrznym) stanowią optymalne rozwiązanie łożyskowanie wału; bieżnia na wale musi być utwardzona powierzchniowo i szlifowana. Otwór oprawy winien być w polu tolerancji K7
    Łożyska w wykonaniu podstawowym głównie w zakresie wymiarów do 19 mm średnicy zewnętrznej albo ze stałymi obrzeżami luz z pierścieniami zamykającymi na pierścieniu zewnętrznym. Łożyska o większych wymiarach mają stałe obrzeża i otwór smarowy na pierścieniu zewnętrznym. Łożyska igiełkowe z obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym są wytwarzane głównie jako łożyska jednorzędowe. Tylko łożyska serii RNA 69 lub NA 69 o średnicy zewnętrznej 55 mm i większej mają dwa rzędy (wieńce) igiełek prowadzone pomiędzy stałymi pobrzeżami na pierścieniu zewnętrznym. We wszystkich łożyskach pierścień zewnętrzny, wieniec igiełek i koszyk tworzą nierozłączną całość. Wymiary główne łożysk igiełkowych serii RNA 48 lub RNA 49 oraz NA 48 lub NA 49 są zgodne z ISO 1206-1982, a łożyska serii 69 z ISO 15-1981. Wymiary pozostałych łożysk zamieszczonych w tablicach wymiarowych nie są znormalizowane, lecz zostały praktycznie powszechnie zaakceptowane.

    Wśród łożysk igiełkowych poprzecznych należy wyróżnić podgrupę konstrukcyjną tzw. łożysk igiełkowych cienkościennych. Są to łożyska z tłoczonym cienkim pierścieniem zewnętrznym. Mają one jeszcze mniejszą wysokość przekroju niż klasyczne łożyska igiełkowe. Są to łożyska bez pierścienia wewnętrznego przelotowe (z obu stron otwarte) i nieprzelotowe (z jednej strony zamknięte) stosowane głównie do zamocowania na końcach wału. Jedynie w przypadku gdy wał nie może być hartowany i szlifowany mogą być stosowane pierścienie wewnętrzne. W przypadku zabudowy łożysk igiełkowych cienkościennych wał powinien być wykonany w polu tolerancji h5 lub h6, w oprawie zaś wykonanej ze stali lub żeliwa otwór należy wykonać w polu tolerancji N6 lub N7, a w przypadku oprawy ze stopów lekkich w polu tolerancji R6 lub R7. Tolerancja walcowości otworu oprawy musi odpowiadać klasie tolerancji ITS5/2.

    Łożyska igiełkowe zarówno normalne jak i cienkościenne mogą posiadać koszyki blaszane stalowe lub koszyki z poliamidu 6.6 wzmocnione włóknem szklanym. Łożyska igiełkowe poprzeczne sa produkowane w normalnej klasie dokładności. Na zamówienie mogą być wykonywane w klasie P6.