Łożyska kulkowe skośne

 

Łożysko kulkowe skośne    Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń złożonych, promieniowych i osiowych.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Pracują one zazwyczaj parami. Łożyska te stosuje się głównie do przenoszenia obciążeń osiowych lub do ustalenia osiowego położenia wału. Posiadają dużą dokładność położenia czół pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego względem bieżni. Umożliwia to ich zestawienie w pary w układzie zbieżnym X i rozbieżnym O oraz przy istnieniu bardzo dużych sił osiowych w układzie tandem.

    W zależności od kąta działania łożyska te wg PN mają następujące oznaczenia uzupełniające:
» A dla kąta 25
» B dla kąta 40
» C dla kata 15

   Łożyska firm zagranicznych posiadają inne oznaczenia kątów działania. Łożyska te produkowane są w następujących odmianach:
» Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
» Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe (Q i QJ)
» Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

   Łożyska kulkowe skośne typu Q - rzadziej stosowane (z dzielonym pierścieniem zewnętrznym) i QJ (z dzielonym pierścieniem wewnętrznym) są łożyskami jednorzędowymi, mogącymi przenosić obciążenia w kierunku promieniowym i osiowym. Są to na ogół łożyska czteropunktowe (kąt działania 35), rzadziej trzypunktowe. Łożyska skośne dwurzędowe przenoszą duże obciążenia osiowe w obu kierunkach niezależnie od przenoszonych przez nie sił promieniowych, są one przystosowane do obciążeń momentami - jedno łożysko kulkowe skośne dwurzędowe pracuje tak jak para łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie rozbieżnym O. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe do wrzecion z kątami działania 15 i 25 (serie: 719, 70, 72) są standardowo produkowane w wysokich klasach dokładności: P4 i P2 - lub odpowiednikach tych klas. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe z kątem działania 40 (serie: 72 i 73) są produkowane w normalnej klasie dokładności. Na zamówienie mogą być wykonane w wyższych klasach: P6 i P5. Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe (serie: 32 i 33) i łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe (serie: QJ2 i QJ3) zwykle są produkowane w normalnej klasie dokładności.

    Łożyska kulkowe skośne jedno- jak i dwurzędowe są wrażliwe na przekoszenia, mają ograniczenie możliwości kompensowania błędów współosiowości pierścienia zewnętrznego do pierścienia wewnętrznego.

   Łożyska tej grupy konstrukcyjnej są wykonywane zarówno z koszykami tłoczonymi z blachy stalowej jak i masywnymi (głównie łożyska dwukierunkowe) oraz z koszykami z tworzyw sztucznych - poliamid zbrojony włóknem szklanym. Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe posiadające kanałek do wkładania kulek należy montować tak, aby obciążenie wzdłużne przypadało na ten rząd kulek, który nie ma kanałka.