Łożyska kulkowe wzdłużne

 

Łozysko kulkowe wzdłużne    Asortyment łożysk wzdłużnych jest ograniczony w stosunku do łożysk poprzecznych. Wynika to z możliwości przenoszenia obciążenia osiowego przez większość łożysk wzdłużnych. Łożyska wzdłużone stosuje się zasadniczo tylko w przypadkach, gdy osiowa składowa obciążenia jest wyjątkowo dużo w stosunku do promieniowej. Łożyska wzdłużne najczęściej pracują w układach z łożyskami poprzecznymi, wówczas łożysko poprzeczne przenosi tylko obciążenia promieniowe a łożysko wzdłużne obciążenia osiowe.

    Charakterystyczną cechą łożysk wzdłużnych jest promieniowe ustalenia jednego tylko pierścienia, pozostały zaś pierścień lub pozostałe pierścienie (w łożyskach dwukierunkowych) są osadzone z luzem promieniowym i osiowane przez elementy tłoczne względem pierścienia osiowanego. Wszystkie łożyska wzdłużne są rozłączne, dlatego musza być zawsze obciążone osiowo lub też przez ograniczenie luzu zabezpieczone przed wzajemnym rozsunięciem się pierścieni.

    Wśród łożysk wzdłużnych największą grupę konstrukcyjną stanowią łożyska kulkowe wzdłużne, które są wykonywane jako jednokierunkowe lub dwukierunkowe. Łożyska kulkowe dwukierunkowe składają się z pierścienia wewnętrznego montowanego na wał, dwóch pierścieni zewnętrznych montowanych w oprawy i dwóch złożeń kulkowych (koszyka z kulkami). Pierścienie zewnętrzne i koszyki z kulkami są takie sama jak w odpowiadających im łożyskach jednokierunkowych. Do łożysk kulkowych osiowych stosuje się z reguły koszyki tłoczone z blach stalowej oraz koszyki masywne mosiężne. Pierścienie zewnętrzne są dostarczane alternatywnie z płaską lub kulistą powierzchnią osadzenia. Łożyska z kulistą powierzchnią osadzenia pierścienia zewnętrznego przy współpracy z podkładką o wklęsłej powierzchni kulistej lub bezpośrednio z kulistym gniazdem oprawy umożliwiają wyrównanie niewspółosiowość. Łożyska zaś o czołach płaskich nie dopuszczają żadnych błędów współosiowości. Łożyska kulkowe osiowe są wykonane w następujących seriach wymiarowych: łożyska jednokierunkowe – 511, 512, 513, 514, 532, 533, 534; łożyska dwukierunkowe 522, 523, 524, 542, 543, 544.

    Łożyska kulkowe osiowe są na ogół wykonywane w normalnej klasie dokładności. Łożyska serii 511, 512 mogą być również dostarczone w klasach P6 i P5. W celu zapewnienia łożyskom pracy bezzakłóceniowej, jak już wspomniano łożyska należy poddać minimalnemu obciążeniu osiowemu lub naciskowi wstępnemu.