Oprawy do łożysk

 

Łożyska, oprawy do łożysk Oprawy dzielone do łożysk kulkowych wahliwych i baryłkowych

    Oprawy te są przeznaczone do łożysk kulkowych wahliwych i baryłkowych. Zapewniają one łatwy montaż oraz łatwą wymianę smaru w czasie eksploatacji.

   Dzięki zastosowaniu owalnych otworów pod śruby mocujące w podstawie oprawy, możliwe jest pewne skorygowanie położenia oprawy w trakcie montażu.

   Łożyska w oprawie mogę być zabudowywane jako łożyska swobodne z możliwością przesuwu wzdłużnego lub jako ustalające, ustalone osiowo za pomocą pierścieni / pierścienia dystansowego.
Uwagi:
Oprawy dzielone prod. SKF posiadają cztery rodzaje uszczelnień:
oprawa z uszczelnieniem filcowym przyrostek TC np. SNH 210 TC
oprawa z uszczelnieniem dwuwargowym przyrostek TG np. SNH 210 TG
oprawa z pierścieniem uszczelniającym przyrostek TA np. SNH 210 TA
oprawa z uszczelnieniem labiryntowym przyrostek TS np. SNH 210 TS
Oprawy podane w PN-74/M-86463 posiadają uszczelnienia filcowe, których nie wyszczególnia się w opisie, np.: SN 210